Wyliczenie stron poświadczonych

Dlaczego z 1 strony fizycznej czasem robią się 2, a nawet 3 strony poświadczone, tzw. „przysięgłe”?

Historycznie objętość strony obliczeniowej:

– 1920 r. strona obliczeniowa 32 linie pisma

– 1928 r. strona obliczeniowa 30 wierszy a wiersz 45 znaków

– 1961 r. strona 25 linijek, a za wiersz 45 znaków maszynopisu (rękopisu)

Obecne przepisy:

„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

§ 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz — 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.”

Zatem jednostka obliczeniowa w tłumaczeniach poświadczonych, zgodnie z par. 8 ust. 1, to standardowa strona, która obejmuje 25 wierszy, a wiersz 45 znaków (pomnożone 25 x 45 = 1125 znaków ze spacjami.)

Strona fizyczna a poświadczona

Często strona fizyczna nie odpowiada tej stronie rozliczeniowej, bo na stronie fizycznej jest mniejsza czcionka, są mniejsze odstępy (interlinie) między wierszami niż na tej ustawowej stronie, mogą też być np. różne tabele z danymi. Niektórzy tłumacze powiększają czcionkę, powiększają interlinie, żeby faktycznie te strony fizyczne pokrywały się rozliczeniowym, ale ja tego nie robię, staram się zachować podobieństwo szaty graficznej tłumaczenia, żeby potem klientom łatwiej było odnieść się do oryginału i tłumaczenia. Dodatkowo jako tłumacze przysięgli często musimy opisać pieczęcie, podpisy, znaki wodne, symbole, a zatem liczba znaków ze spacjami gotowego tłumaczenia ulega zwiększeniu, a więc często praktyką stosowaną przez tłumaczy jest podawanie cen w widełkach, tj. informację, że ostateczna cena może wynieść od … do … zł.

Nakład pracy przy tworzeniu stron poświadczonych

Czy sprawiedliwym jest, że 1 strona tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami? Uważam, że jest to jak najbardziej sprawiedliwe. Jako tłumacze przysięgli musimy taką stronę wydrukować, sprawdzić – ja czasem sprawdzam po 2 lub 3 razy, podbić, podpisać oraz wpisać do repertorium – te czynności zajmują dodatkowy czas, dlatego uważam, że takie liczenie stron jest jak najbardziej uzasadnione.

Call Now Button